Op 16 maart jl. hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels  geadviseerd alle reguliere mondzorg op te schorten. Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Dit in het licht van de bestrijding van het Coronavirus en de maatregelen die de overheid had afgekondigd.

Na ruim drie weken hard werken achter de schermen  wordt vandaag onze eigen richtlijn gepubliceerd waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg kunnen hervatten. Dit betekent dat de mondzorgpraktijken vanaf 22 april de reguliere zorg kunnen hervatten nu  is ingestemd met de definitieve Leidraad Mondzorg Corona.

Leidraad Mondzorg Corona
De definitieve Leidraad Mondzorg Corona omvat:

  • De triage ( bepalen van urgentie bij de hulpvraag)  van de verschillende patiëntengroepen, zoals gedefinieerd door het RIVM, met inachtneming van de gangbare methoden van infectiepreventie en aangevuld met tijdelijke extra maatregelen om tegemoet te komen aan het verzoek van ‘social distancing’ door de Rijksoverheid.
  • De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Definities van spoed en noodzakelijke niet-reguliere mondzorg.
  • Aanvullende hygiënemaatregelen voor de mondzorgpraktijk op het algemene RIVM-advies.

Voor het maken van een afspraak of voor informatie kunt u gerust contact opnemen met mij.