De Keuzehulp ondersteunt verzekerden bij het maken van de beste keuze voor een zorgverzekeraar voor wat betreft tandprothetische zorg.

U hebt ieder geval tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om over te stappen van zorgverzekeraar. De Keuzehulp maakt voor u onder meer op een eenvoudige wijze inzichtelijk welke afspraken zijn gemaakt tussen zorgverzekeraars en tandprothetici, die voor u als verzekerde belangrijk zijn. Zo kunt u op een snelle wijze voor de best passende zorgverzekering kiezen voor het nieuwe jaar!

De Keuzehulp is een initiatief van de beroepsvereniging van tandprothetici en is na overleg met een aantal patiëntenorganisaties en ouderenbonden ontwikkeld voor de tandprothetische zorg.

Overstappen zorgverzekeraar

Mocht u willen overstappen van zorgverzekeraar, dan kunt u dit op twee manieren doen. De eerste mogelijkheid is om uiterlijk 31 december 2019 contact op te nemen met uw nieuwe zorgverzekeraar, die regelt voor u het overstappen. De tweede is om uiterlijk 31 december 2019 uw huidige verzekering op te zeggen. U kunt zich dan nog tot en met 31 januari aanmelden bij uw nieuwe zorgverzekeraar. Tandprothetische zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering.

Waarom een Keuzehulp?

Zorgverzekeraars zijn op grond van hun zorgplicht verplicht om kwalitatief goede zorg voor hun verzekerden toegankelijk te maken. Om dit te bereiken maakt de zorgverzekeraar bijvoorbeeld afspraken met zorgaanbieders door met hen een zorgovereenkomst af te sluiten. De zorgaanbieder moet de voorwaarden uit de zorgovereenkomst naleven bij het verlenen van zorg aan u. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, bevatten de polisvoorwaarden van verzekeraars vaak allerlei afspraken, waaraan verzekerden zich moeten houden. Per verzekeraar kunnen die afspraken verschillen. De Keuzehulp maakt het voor u duidelijk welke afspraken zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft voor uw zorg. Voor u is het bijvoorbeeld van groot belang dat u een vrije keuze hebt in zorgaanbieder en er voldoende door de zorgverzekeraar geïnvesteerd wordt in tandprothetische kennis en kunde.

Om welke zorg gaat het?

De Keuzehulp richt zich op tandprothetische zorg. Tandprothetische zorg is de zorg die, kort en goed, te maken heeft met het vervaardigen en aanmeten van kunstgebitten (gebitsprothesen). U bent verzekerd voor tandprothetische zorg vanaf uw 18e levensjaar als onderdeel van de basisverzekering.

 

Voor meer informatie:  www.kunstgebit.nl/nieuws/nieuwsberichten-107