Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Bepaalde verwijzingen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Tandprothetische praktijk Westhof dus geen controle heeft. Tandprothetische praktijk Westhof draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Het auteursrecht van de verstrekte informatie ligt bij Tandprothetische Praktijk Westhof of bij derden die ons toestemming hebben gegeven (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Verzamelde (persoons)gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld en dienen slechts om met u contact te hebben.

Deze website is ontwikkeld door Communitell webservices, een full-service ontwerpbureau.
Interesse? Bezoek hun website of stuur direct een e-mail en vraag naar de mogelijkheden.