U vraagt zich ongetwijfeld af wat wordt vergoed door uw verzekering. Bij elke zorgverzekeraar gelden andere vergoedingsbedragen. Ook uw aanvullende verzekeringen spelen hierin een belangrijke rol.

Voor een heldere uiteenzetting van het vergoedingensysteem verwijs ik u naar Kosten van een kunstgebit 2020

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

Vergoeding bij een reparatie of rebasing

Volledige prothese 75%* vanuit de basisverzekering
Partiële prothese Alleen door tandartsverzekering
Implantaat prothese 90%* vanuit de basisverzekering
*De kosten van een reparatie worden verrekend met uw verplicht eigen risico (€ 385,- in 2020).

Bij een eerste bezoek voor een behandeling of reparatie van uw prothese vraag ik u vriendelijk uw zorgpas van de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Hierdoor kan ik ruim 95% van de declaraties rechtstreeks afhandelen met uw zorgverzekeraar.