In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (in 2019 is dat, net als in 2018 € 385,-) voor iedere inwoner en kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Klikt u hier voor een overzicht van de vergoeding van prothetische zorg en de algemene regels in 2019.

Een volledige prothese en een prothese op implantaten kent een vergoeding van uit de basisverzekering. Voor een klikgebit moet u dit jaar 8%, 10% of 17% van de kosten zelf betalen. Voor reparaties is dat 10% en voor een gewone prothese 25%. Ik snap  dat dit erg verwarrend is. Ik raad u dan ook met klem aan altijd een begroting op te vragen bij mij en deze voor te leggen aan uw zorgverzekeraar, zodat zij voor u op papier kunnen zetten wat uw uiteindelijke kosten zijn.  Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan!