Klik om te vergroten...

Onlangs ontving ik van een patiënt deze prachtige messing gravure. Deze beeldt het werk van de ‘tantmeester’ uit.
Op de gravure is de volgende tekst te lezen:

Wat ‘k u ontneem, ‘t en is niet fraaij;
Slechts resten tant of kies,
Ick brengh straks nieuwe schoonheit aan,
De winst komt nae verlies.

De tantmeester ontnam de patiënt dus zijn tanden en kiezen (nog meer: de resten daarvan!), maar voorzag hem of haar ook van ‘nieuwe schoonheit’, dus nieuwe tanden en kiezen. Je zou hieruit kunnen begrijpen dat de tantmeester dus een combinatie was van wat nu de kaakchirurg én de tandprotheticus zijn.

Deze tantmeester bestaat heden ten dage niet meer, maar gelukkig kan ik u meedelen dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen de kaakchirurg en mij, als tandprotheticus, zodat wij samen uw tanden en kiezen ‘meester’ worden.

Wat blijft is dat de winst nae verlies komt!

Ik maak een gebit dat bij u past, met ouderwets vakmanschap en de nieuwste materialen!
Een gebit met gevoel!