Er zijn al jaren aanwijzingen dat muziek een positieve invloed heeft op de hersenen, op angst, stress en pijn. Onderzoekers van het Rotterdams Erasmus Medisch Centrum hebben nu ook wetenschappelijk aangetoond dat het spelen van muziek tijdens chirurgische behandelingen een positief effect heeft op de angst- en pijnervaringen van patiënten. Zelfs bij patiënten die onder volledige narcose werden geopereerd en die via een koptelefoon naar muziek luisterden, hadden hier baat bij.

De onderzoekers geven aan dat muziek rondom de OK eenvoudig is toe te passen en dat het geen bijwerkingen kent.