Mijn praktijk is opnieuw voor een periode van drie jaar gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Dit houdt in dat:

  • Er in de praktijk geprotocolleerd wordt gewerkt;
  • Er in de praktijk wordt voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving;
  • De opleidingen van al onze medewerkers voldoen aan de laatste eisen vanuit de mondzorg;
  • De praktijk goed gestructureerd is en voldoet aan de laatste eisen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

Het betreft hier een in opdracht van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) georganiseerde kwaliteitsaudit.