Van een eerste prothese mag u niet verwachten dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw nieuwe prothese kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese nogal wat problemen veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en spreken. Ik probeer u, vooral in die lastige beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken. Deze gewenningsperiode is voor de ene patiënt een week, en voor de ander drie maanden.