Het schoonmaken van een volledige gebitsprothese zou snel, efficiënt en gemakkelijk moeten zijn. Het gebruik van een magnetron zou hierbij misschien behulpzaam kunnen zijn.

In PubMed, een databank van medische wetenschappelijke artikelen, werd daarom gezocht naar informatie over het gebruik van de magnetron om een gebitsprothese te desinfecteren.

De gevonden informatie verschilde wat betreft:

– de gebruikte sterkte van de magnetron;

– de tijdsduur in de magnetron;

– de oplossing waarin de gebitsprothese werd gedompeld voor magnetrongebruik.

Er werd om die reden geen uniform protocol gevonden voor het gebruik van de magnetron voor desinfectie van gebitsprothesen. Dagelijks schoonmaken van de gebitsprothese is daarom nog steeds de optimale methode om bacterievorming, met alle gevolgen  van dien, te voorkomen.

Hoe u dat het beste kunt doen, kunt u lezen in: https://www.tppwesthof.nl/veel-gestelde-vragen/, voor advies over de reiniging van uw gebitsprothese.

De magnetron dan maar beter gebruiken om uw brood in te ontdooien!