Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

  • HKZ norm is specifiek voor de zorg en daarmee meer to the point dan ISO
  • HKZ norm is ISO compatibel, doordat de ISO-eisen op een eenvoudiger wijze vertaald zijn voor de zorg. Twee vliegen in een klap dus.
  • Het HKZ norm wordt ondersteund door patiënten- en cliëntenorganisaties en partijen die betrokken zijn bij de branche uit het veld.
  • Actuele thema’s zoals cliënt/patiëntveiligheid worden meegenomen in een nieuwe norm.

Voor meer vragen kunt u natuurlijk terecht in mijn praktijk.